31. 01. 2019

Stretnutie mladých

Pozývame mladých Žilinskej diecézy na stretnutie do Vysokej nad Uhom, kde si budeme na príhovor bl. Anky Kolesárovej vyprosovať milosti pre dobré vzťahy medzi chlapcom a dievčaťom.

29. - 31. marca 2019

Prihlásenie

  • mobil: 0915 083 353
  • e-mail: smfaustina@gmail.com
Prihovorí sa Vám o. Pavol Hudák


Návrat späť