24. 10. 2019

Kurz pre organistov Žilinskej diecézy

Liturgická komisia Žilinskej diecézy v spolupráci s Farnosťou Považská Bystrica – Rozkvet Vás pozýva na kurz pre organistov, 
ktorý sa uskutoční v sobotu 30. novembra 2019 od 9.00 h vo Farskom kostole Panny Márie Lasaletskej na sídlisku Rozkvet v Považskej Bystrici.
Kurz je vhodný pre mierne pokročilých a pokročilých organistov, s minimálnou dĺžkou praxe 1 rok.
Program kurzu pozostáva z 3 prednášok:
  • Hudba v liturgii – teoretická prednáška, zameraná všeobecne na liturgickú hudbu a organistu, ako jej interpreta (kto je organista a aké sú jeho úlohy, zásady a pravidlá, ktoré by mal ovládať, omšový poriadok, konštitúcia Musicam Sacram...)
  • Spevy adventného a vianočného obdobia – teoretická prednáška o hudbe a spevoch adventného a vianočného obdobia (rozobratie problematiky adventného a vianočného obdobia, oboznámenie sa s vhodnými spevmi omšového ordinária a própria...)
  • Hra na organ – praktická prednáška, ktorej úlohou je prakticky oboznámiť organistov ako správne interpretovať liturgickú hudbu a starať sa o píšťalový organ (správna interpretácia piesní, žalmov, antifón, implementácia nových spevov do praxe, predohrávanie, sprevádzanie ľudu, organová registrácia, základná údržba organa...)
Kurz sa zavŕši večernou sv. omšou, počas ktorej účastníci budú mať možnosť vidieť a počuť všetko, čo sa naučili počas prednášok v praxi.
Kurz budú lektorovať:
  • Mgr. Michal Mesjar – kaplán vo farnosti Turzovka (1. prednáška)
  • Mgr. Vladimír Kopec – titulárny organista katedrály sv. Emeráma v Nitre (2. a 3. prednáška)
Cena kurzu je 12€/ osobu (v cene je zahrnutý obed, občerstvenie a potrebné notové materiály)
Prihlásiť sa môžete:
  • telefonicky: 0950 488 108
  • e-mailom: kurzypreorganistov@gmail.com
Bližšie informácie, ako aj podrobný program je možné získať telefonicky alebo emailom.


Návrat späť