15. 03. 2019

Deň počatého dieťaťa 2019

Fórum života spúšťa už XV. ročník celoslovenskej vzdelávacej a osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá vyvrcholí 25. marca. 

V jej rámci tento rok chceme upriamiť pozornosť na fakt, že ľudský život začína počatím, a inšpirovať nielen veriacich, ale aj všetkých ostatných občanov Slovenska k tomu, aby sa zamysleli, do akej miery na tom záleží našej spoločnosti a predovšetkým im osobne. Vonkajším symbolom Dňa počatého dieťaťa bude už tradične biela stužka na odeve, pripnutím ktorej každý človek môže dať najavo svoj postoj k problematike ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti.

Aj tento rok budú kampaň sprevádzať mnohé podujatia a akcie. Už tradične ju odštartuje Púť za život v Rajeckej Lesnej, na ktorú každoročne prichádzajú veriaci nielen z okolia, ale aj zo vzdialenejších kútov Slovenska. Tento rok sa podujatie uskutoční v nedeľu 17. marca 2019 a program sa začne eucharistickou slávnosťou v Bazilike narodenia Panny Márie o 16.00 h. Jeho súčasťou bude aj kultúrny program v spolupráci so známou chválovou skupinou JOEL WORSHIP BAND.

V pondelok 18. marca pripravujeme benefičný Koncert za život v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, na ktorom vystúpi Komorný orchester ZOE so sólistami Hildou Gulyásovou a Pavlom Bogaczom ml. Slovom bude sprevádzať Daniel Hevier a podujatie bude spojené s udeľovaním Ceny Antona Neuwirtha za ochranu života.

23. marca 2019 sa uskutoční medzinárodná konferencia Vyber si život v kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja v Žiline, ktorá tento rok prvý raz bude mať jednodňový, no o to intenzívnejší program s hlavnou témou „Ochrana života na všetkých úrovniach politiky".

V dňoch 17. – 25. marca okrem rozdávania bielych stužiek a informačných materiálov v uliciach slovenských miest a obcí plánujeme debaty predovšetkým s mladými ľuďmi v rámci projektu Tlakový hrniec o problematike nečakaného tehotenstva, ako aj prednášky na tému úcta a ochrana života od počatia predovšetkým pre stredné školy a gymnáziá na Slovensku.


program-A4-Sk (2).jpgNávrat späť