02. 10. 2018

Benefičný koncert pre ľudí v núdzi

Nezisková organizácia Áno pre život Vás pozýva na Benefičný koncert pre ľudí v núdzi,

ktorý sa uskutoční pondelok 19. novembra 2018 o 17.00 hodine v Bábkovom divadle v Žiline.

Na koncerte vystúpi talentovaná speváčka JanaisMartin Repáň, víťaz folklórnej súťaže Zem spieva a Ťažká muzika z Terchovej. Uvedení umelci sa spojili, aby podporili ľudí v núdzi.

Koncert je vyvrcholením kampane „Domáce násilie ubližuje všetkým", ktorej cieľom je informovanie verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v rodinách. Kampaň organizuje nezisková organizácia Áno pre život pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách.

Na koncert je pozvaná široká verejnosť. Výťažok z predaja vstupeniek putuje na pomoc členom rodín ohrozených domácim násilím alebo inou krízovou situáciou, na pomoc osobám so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením.

Lístky je možné zakúpiť:

- v pokladni Bábkového divadla v Žiline,

- on-line na www.anoprezivot.sk,

- v cukrárni RAJecké Radosti, Rajecké Teplice, tel. č. 0911 534 895.

Áno pre život už 20 rokov pomáha matkám s deťmi, ktorým poskytuje útočisko pred domácim násilím či podáva pomocnú ruku v čase krízy. Prevádzkuje bezplatnú Linku pomoci 0800 12 00 24 pre ľudí z celej SR, prevádzkuje Poradenské a Komunitné centrum, vytvára pracovné miesta pre znevýhodnené ženy a osamelé matky.Návrat späť