21. 11. 2018

Adventný koncert vo Farnosti Ladce

Srdečne Vás pozývame na Adventný koncert v DK Ladce

8. decembra 2018 o 18.00 h 

účinkujú:
  • Sisa Sklovská
  • Richard Rikkon
  • Vlasta Mudríková
Tešíme sa vás.
Rímskokatolícky farský úrad v Ladcoch
Obecný úrad v Ladcoch
a Považská cementáreň, a.s., Ladce


Návrat späť