30. 11. 2018

Adventné pondelky pre spoločenstvo rodín

Farnosť Vrútky pozýva na duchovnú prípravu na Vianoce počas adventných pondelkov večer o 18.00 h s témami:
  • 3. 12. – prvý adventný pondelok „Svätý Mikuláš – najživší obraz Krista" 
  • 10. 12 – druhý adventný pondelok „Duchovný boj proti zlým myšlienkam" 
  • 17. 12. – tretí adventný pondelok „Duchovný život ako terapia" 
Duchovnú prípravu bude viesť pán kaplán Ivan Moďoroši. Na túto duchovnú obnovu Vás všetkých pozývame. Zvlášť pozývame spoločenstvo rodín, lebo Advent a Vianoce sú časom rodiny.Návrat späť