18. 05. 2018

Duchovná obnova pre všetkých, ktorí slúžia núdznym

Diecézna charita Žilina pozýva v rámci Národného týždňa charity na duchovnú obnovu pre všetkých, ktorí slúžia núdznym. 
Obnova bude 14. júna 2018 o 16.00 h v Žiline. Viac informácií je na plagáte.

Návrat späť