Katedrála

Žilinská diecéza realizuje komplexnú rekonštrukciu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. 
Voliť si, čo je lepšie (2. adventná nedeľa)
Online školenie o pastorácii
Ocenenie Pro Ecclesia et Pontifice do Žiliny
Jeho Svätosť pápež František na návrh žilinského biskupa Tomáša Galisa udelil ocenenie Pro Ecclesia et Pontifice Margi ...
Príhovor žilinského biskupa Mons Tomáša Galisa
Príhovor žilinského biskupa Mons Tomáša Galisa
Dišpenz od povinnosti zúčastniť sa sv. omše
Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis od 25. novembra 2021 do odvolania udeľuje dišpenz veriacim katolíkom latinského obra ...
Príhovor biskupov k mladým na 36. svetový deň mládeže
Nedeľa Krista Kráľa, ktorá uzatvára cirkevný rok, je od minulého roka novým termínom svetového dňa mládeže na ...
Synoda 2021-2023
Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, participácia a misia
Online školenie o pastorácii
Spustila sa registrácia na online školenie o pastorácii 11.12.2021. 
Pútnický list - september 2021
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Pútnický list - august 2021
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Pútnický list - máj 2021
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Pútnický list - apríl 2021
Prečítajte si aktuality a zaujímavosti pútnického turizmu na Slovensku
Zbierka na Charitu v Žilinskej diecéze
Lockdown sa nás všetkých opätovne dotýka. 
Hlinený dukát
Diecézna charita Žilina prichádza od 11. novembra 2021, sviatku sv. Martina, s novinkou. 
Charita rozdala 45000 školských pomôcok
Charita pomáha žiakom z celého Slovenska doplniť chýbajúce školské potreby. 
Pomoc na Morave
Tornádo na Morave alebo iné náhle živelné pohromy nám občas akoby chceli pripomenúť naliehavosť lásky, pre ktorú je ...
Zbierka školských pomôcok 2021
Tradičná zbierka školských pomôcok sa začala na MDD, 1. júna, potrvá do 15. septembra 2021. Aj v tomto roku je zbierka pre deti ...
Voľné pracovné miesto na ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta ...
ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom prijme do pracovného pomeru učiteľa 2. st. s aprobáciou Fyz ...
Volné pracovné miesto na OATA
OATA - Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského ponúka voľné pracové miesto učiteľa anglického j ...
Výberové konania
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z ...
Výberové konanie
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza v súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samos ...
Relácia Lupa - Rádio Lumen
Vypočute si reláciu Lupa na Rádio Lumen.  
Voliť si, čo je lepšie (2. adventná nedeľa)
Spoločne kráčať (Syn hodos)
Cieľ (1. adventná nedeľa)
Spoločne kráčať (Syn hodos)
33. nedeľa v Cezročnom období
Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
Influencerky (32. nedeľa v Cezročnom období)
Listy Božím domácim (pozri Mt 10, 24)
90. výročie požehnania Kostola Božského Srdca Ježišovho ...
90. výročie požehnania filiálneho Kostola Božského Srdca Ježišovho vo Vyšnom Kelčove ...
Miništrantský deň vo farnosti Púchov
Vo farnosti Púchov v Žilinskej diecéze sa v sobotu 28. augusta 2021 konal miništrantský deň. 
Prvý Strom pokoja v roku 2020 vysadili vo Vysokej nad ...
V areáli rímskokatolíckeho Kostola Sv. Matúša vysadili prvý Strom pokoja v roku 2020. 
Roráty 2019 v Rudinskej
Aj v tomto roku prežívame krásny adventný čas. Každé ráno za tmy kráčame dedinou, aby sme sa stretli v našom Farskom kost ...
Návšteva družobnej školy z Indie na Gymnáziu sv. Františka v ...
Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline hostilo pedagógov a skupinu študentov vo veku 13 až 17 rokov z družobnej školy St. Marks ...