Sviatosť birmovania - Zástranie - B
Termín od: 5. 11. 2017 09:00
Termín do: 5. 11. 2017 11:00
Vzdelávanie riaditeľov a zástupcov cirkevných škôl Žilinskej diecéz
Termín od: 7. 11. 2017 06:00
Termín do: 7. 11. 2017 18:00
Seminár bioetika KBS
Termín od: 11. 11. 2017 08:00
Termín do: 11. 11. 2017 14:00
Prednáška Benediktova voľba
Termín od: 14. 11. 2017 16:00
Termín do: 14. 11. 2017 17:30
Oceňovanie žiakov SŠ
Termín od: 15. 11. 2017 07:00
Termín do: 15. 11. 2017 14:00
Kurz prípravy na manželstvo - príprava
Termín od: 23. 11. 2017 18:00
Termín do: 23. 11. 2017 19:00
Kurz prípravy na manželstvo
Termín od: 24. 11. 2017 00:00
Termín do: 27. 11. 2017 00:00
Vasecka
Termín od: 27. 11. 2017 15:00
Termín do: 27. 11. 2017 18:00
príprava kpm
Termín od: 30. 11. 2017 18:00
Termín do: 30. 11. 2017 19:00