25. 01. 2018

Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesta

Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesta: ekonóm a psychológ


Ekonóm v Žiline

Miesto výkonu práce:
Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, Žilina
Plný úväzok
Predpokladaný nástup 18.2.2018
Ponúkaný plat: dohodou
Požiadavky:
 • vysokoškolské II. stupňa - ekonomické zameranie
 • administratívne a ekonomické znalosti – podvojné účtovníctvo, fakturácia, mzdové účtovníctvo, Omega - expert, MS Word, Excel
 • dobré organizačné a komunikačné schopnosti, ekonomicko – analytické myslenie, aktívne pracovné nasadenie, kresťanské a sociálne cítenie
Stručný popis práce: 
 • zodpovedať za riadne vedenie podvojného účtovníctva 
 • vypracovanie účtovnej závierky a daňového priznania 
 • tvorba interných smerníc a metodiky účtovania 
 • tvorba rozpočtu a sledovanie finančnej situácie organizácie - zaúčtovanie príspevkov a darov 
 • usmerňovanie obehu FP - úhrady faktúr 
 • vnútroorganizačné účtovníctvo - vyúčtovanie príspevkov, projektov - riadenie archivácie

Žiadosť a životopis zasielať poštou alebo e-mailom do: 7.február 2018
Kontakt:
Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 010 01 Žilina
tel.: 041/ 723 12 34, e-mail: charitaza@gmail.com
Kontaktovať budeme iba tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.

Psychológ v Považskej Bystrici

Miesto výkonu práce:
Detský charitný dom Považská Bystrica
Nám. SNP 1451/61, 01701 Považská Bystrica
Plný úväzok
Predpokladaný nástup 15.2.2018
Ponúkaný plat: 850 brutto
Požiadavky:
 • vysokoškolské II. stupňa - psychológia
 • prax min. 1 rok
 • komunikatívnosť a kreativita
 • pracovné skúsenosti v oblasti práce s problémovou mládežou
 • kresťanské a sociálne cítenie
Stručný popis práce: 
 • poradenstvo pri riešení výchovných problémov
 • vykonávanie psychologickej diagnostiky
 • odborná pomoc v zariadení, kde sa vykonávajú opatrenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Žiadosť a životopis zasielať poštou alebo e-mailom do: 8. február 2018
Kontakt:
Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 010 01 Žilina
tel.: 041/ 723 12 34, e-mail: charitaza@gmail.com
Kontaktovať budeme iba tých uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky.


Na stiahnutie

voľné pracovné miesto_ekonóm.pdf
voľné pracovné miesto_psychológ DCHD.pdfNávrat späť